Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset

  • Päivitetty: huhtikuu 5, 2019
  • Luotu: syyskuu 28, 2016

Luiskaverhouksia käytetään estämään luiskien eroosiovaurioita. Tyypillisiä kohteita ovat siltaluiskat, hulevesiuomien luiskat sekä muut vesistöihin rajautuvat luiskat sekä rampit ja muut katuympäristöjen jyrkät luiskat.