Reunatukien käyttö kohteittain

  • Päivitetty: syyskuu 19, 2019
  • Luotu: marraskuu 15, 2016

Reunatuet erottavat eri toimintoja tai materiaaleja toisistaan. Ajoneuvoliikenne erotetaan lähes aina jalankulusta reunatuella.

Koko kaupungin alueella käytetään graniittisia reunatukia. Samaa reunatukityyppiä käytetään molemmin puolin katua. Saarekkeissa voidaan käyttää kapeampia. Liittyy Helsingin kaupungin tyyppipiirustuksiin 30187/700-708.