Taajamametsät

  • Tila: Luonnos
  • Päivitetty: huhtikuu 5, 2019
  • Luotu: lokakuu 5, 2016

Taajamien viheralueet on jaoteltu kolmeen perustyyppiin eli hoitoluokkaan: rakennetut viheralueet (A), avoimet viheralueet (B) ja Taajamametsät (C), Viheralueluokituksen lähtökohtina ovat alueen luonnonominaisuudet, käyttötarkoitus, laatu- ja kustannustavoitteet sekä viheralueen käyttäjät. Hoitoluokka kuvaa alueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa.
Taajamametsiä, hoitoluokka C, ovat lähimtsä C1, ulkoilu- ja virkistysmetsä C2,uojametsä C3, talousmetsä C4 ja arvometsä C5.