C3 HKI Opasteet, matala

  • Päivitetty: 8 kesäkuun, 2021
  • Luotu: 10 joulukuun, 2019

Mallitiedot: Opaste on tarkoitettu pysyvän informaation, kuten kohteen historian esille tuomiseen. Opasteiden mallisto on Helsingin oma.
Piirustusnumerot: 30526_001 – 004

Jos teet kaupunkiympäristön tilaamaa suunnittelu- tai muuta konsulttityötä, pyydä suunnittelun lähtötiedot työn tilaajalta. Tilaaja tekee tarvittaessa tietopyynnön arkistoon.

Mikäli kyse on muusta kuin kaupungin tilaamasta työstä, ota yhteyttä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.