Helsingforsprofil

 

…är kännspak och enhetlig. Elementen i stadsrummet ger Helsingfors dess karaktär och framhäver dess roll som huvudstad.

…är avskalad, och har ett funktionellt, dvs. praktiskt och ändamålsenligt formspråk.

…är sparsam på element och stilfull. Konstruktionslösningarna är enkla och eleganta.

… förverkligas noggrant. Finess uppnås med rätta materialval och genomtänkta sammanfogningar av material.

…uppnås genom autentiska och ursprungliga material.

…är övertygande, eftersom materialvalen och konstruktionslösningarna fungerar i Helsingfors tidvis utmanande väderförhållanden.

…grundar sig på hållbar utveckling och värnar om miljön.

…är vårdad, eftersom stadens material och konstruktioner är lätta att underhålla.