Betonivalupäällyste

  • Päivitetty: 10.3.2023
  • Julkaistu: 28.4.2016

Betonipäällyste valetaan paikan päälle ennalta valmistettuun muottiin tai muuten rajattuun alueeseen. Rajauksena voivat toimina lautareunat, rakennuksen seinälinjat, reunakiveykset, jne. Yhtenäiseen valettuun betonipäällysteeseen on rakennettava liikuntasaumat, joiden avulla ehkäistään valmiin pinnan halkeilu. Valettua betonipintaa on totuttu näkemään liikennöidyillä teollisuuspihoilla tai vastaavilla alueilla, joissa päällysteeltä vaaditaan suurta lujuutta ja kulutuksen kestävyyttä. Betonivalupinta on taitorakenne ja edellyttää erilliset suunnitelmat. Paikalla valettavalla betonilla saadaan aikaan sileitä, eleettömiä pintoja.

Kookkaat betonilaatat on tehty paikallavaluna. Kulkuväylää rajaava hulevesikouru on tehty samasta valusta. Liikuntasaumoissa on käytetty minigraniittinoppaa 50 x 50 x 50 mm. Laatan pinta on harjattu. Kuva: Suunnittelutoimisto Both/Timo Berry.