Hiilijalanjälkilaskuri, kalusteet ja kalustemateriaalit

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 25.3.2020

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Tällöin Helsingissä tapahtuva toiminta ei enää lämmitä ilmastoa. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma kertoo, kuinka Helsinki pääsee päästövähennyksissä oikealle uralle. Toimenpideohjelman yhtenä toimenpiteenä on rakentamisen koko hiilijalanjäljen huomiointi ja puurakentamisen edistäminen.

Hiilijalanjälkilaskuri on Excel-pohjainen laskuri, jolla voidaan arvioida kaupunkikalusteen hankintavaiheessa ympäristövaikutukset laskemalla tuotteen koko elinkaaren aikaiset CO2eqv päästöt. Hiilijalanjälkilaskuri käytetään osana kalusteiden kilpailutusta (painotus 10%). Laskuri annetaan kalusteiden valmistajille täytettäväksi.

Hiilijalanjälkilaskuri kehitettiin vuonna 2015 ja päivitettiin vuonna 2018 ja 2022, jolloin mm. päivitettiin kertoimia ja tarkennettiin laskentatapaa. Laskurin päivityssykli on muutaman vuoden välein, koska hiilijalanjäljen laskemiseen liittyvä tieto päivittyy jatkuvasti. Tulevaisuudessa hiilijalanjälkilaskuria laajennetaan kattamaan myös mm. eri päällystemateriaaleja, jolloin laskuria voidaan hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa.