Helsingin kaupunkitilaohje

KAUPUNKITILAN OHJEKORTIT

Kaupunkitilaohje on käsikirja, jonka avulla saavutetaan Helsingin kaupunkiympäristölle asetetut tavoitteet

Kaupunkitilaohje apunasi

Kaupunkitilaohjeeseen on koottu yhteen kaikkien Helsingin kaupunkitilaa suunnittelevien ja kehittävien asiantuntijoiden ammattitaito. Se tarjoaa käytettävää tietoa ja ohjeita suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä päätöksentekoon ja vuorovaikutukseen.

Kaupunkitilaohje on kaikille avoin ja jatkuvasti kehittyvä. Kaupunkisuunnittelusta ja Helsingin kehittämisestä kiinnostuneet kaupunkilaiset, kiinteistökehittäjät, maa-alueiden omistajat ja yritykset voivat tutustua linjauksiin ja ohjeisiin ja hyödyntää niitä omassa toiminnassaan.

Kaupunkitilaohjeeseen on luotu aihekohtainen ohjekorttien hakemisto, josta löytyvät teemoittain kaikki määräykset, ohjeet ja linjaukset. Ohjekorteista voi etsiä tietoa myös hakusanoilla.


Tästä kaikki alkoi

Kaupunkitilaohjeen valmistelu  käynnistyi vuonna 2013. Työtä on läpi vuosien ohjannut yhdessä tekeminen, vuorovaikutteisuus ja vahva käyttäjälähtöisyys.

Ohjeen suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen on osallistunut laaja joukko kaupungin asiantuntijoita ja näkemyksiä on kerätty myös kaupunkilaisilta. Ohjetta varten on haastateltu asiantuntijoita, kerätty yhteen ja käyty läpi kaupungin ohjeistuksia ja linjauksia, järjestetty yhteiskehittämistyöpajoja ja toteutettu käyttäjätestauksia.

Kaupunkitilaohje on luonteeltaan jatkuvasti kehittyvä ja päivittyvä. Se on Helsingin kaupungin johdon hyväksymä ohjeistus, joka koskee Helsingin kaupungin julkisten ulkotilojen suunnittelua ja toteutusta. Ohjeen noudattaminen on suositeltava myös kaupungin puolijulkisissa ulkotiloissa ja muiden julkisten toimijoiden julkisissa ulkotiloissa.

Visio-raportti

Esite


 KAUPUNKITILAN OHJEKORTIT