Helsingin kaupunkitilaohje

KAUPUNKITILAN OHJEKORTIT

Kaupunkitilaohje on käsikirja, jonka avulla saavutetaan Helsingin kaupunkiympäristölle asetetut tavoitteet

Uutta sisältöä:
Kestävän kaupunkitilan ohjekortti on julkaistu
Tutustu täältä

Kaupunkitilaohje on kaikille avoin ja jatkuvasti kehittyvä käsikirja, jossa on aiheittain jäsennettynä Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelun ohjeet. Ohjeet on tiivistetty ohjekorteiksi. Kortin lähdeluettelon kautta löydät aiheeseen liittyvät laajemmat ohjeistot ja tiedot tyyppipiirustuksista.

Kaupunkitilaohje toteuttaa Helsingin strategiatavoitteita. Kaupunkitilaohjeen valmistelu käynnistyi vuonna 2013 kaupunginjohtajiston päätöksestä. Työtä on läpi vuosien ohjannut yhdessä tekeminen ja käyttäjälähtöisyys. Ohjeen suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen on osallistunut laaja joukko kaupungin asiantuntijoita.

Kaupunkitilaohje on jatkuvasti kehittyvä ja päivittyvä. Päivityksiä ja uutta sisältöä on mahdollista tuottaa milloin tahansa. Sisällön ajantasaisuudesta ja kehittämisestä vastaa Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila ja kaluste -työryhmä.


 KAUPUNKITILAN OHJEKORTIT