Helsingin kaupunkitilaohje

KAUPUNKITILAN OHJEKORTIT

Kaupunkitilaohje on käsikirja, jonka avulla saavutetaan Helsingin kaupunkiympäristölle asetetut tavoitteet

Mistä tunnistat Helsingin?

Kaupunkikokemus muodostuu monista tekijöistä, joista kaupungin ilme on yksi tärkeimmistä.  Julkisen kaupunkitilan muodot, materiaalit, värit ja niiden käyttötavat luovat kaupungin ulkotiloihin tunnistettavaa ilmettä ja luovat pohjan kaupungin visuaaliselle, tilalliselle ja toiminnalliselle kokemiselle.

Näin käytät Kaupunkitilaohjetta

Kaupunkitilan ohjeita voi hakea sanahaulla tai selailemalla. Haettaessa asiasanalla (esim. puisto, katu tai penkki) kaupunkitilaohje korostaa keltaisella kaikki asiasanaan liittyvät ohjeet. Hakutulosten lukumäärä näkyy ohjeen oikeassa reunassa.

Ohjehakemistoista löytyvät aihekohtaiset määräykset, ohjeet ja linjaukset. Kussakin ohjekortissa on tieto kaikista Helsingissä noudatettavista ohjeista. Ohjeista ensimmäisenä esitellään Helsinki-ilmettä luovat muodot, materiaalit, värit ja kasvit. Alimpana Ladattavat tiedostot -kansiossa on talletettu havainnekuviin ja 3D malleihin käytettävät kalusteiden ja päällystemateriaalien tiedostot. Lähes kaikki lähteet ja Helsingin kaupungin ohjeet  löytyvät netin kautta kirjoittamalla ohjeen nimi hakupalvelun kenttään.

Kaupunkitilaohje on portaali osaamisen jakamiseen

Ohje kokoaa yhteen kaikkien Helsinkiä rakentavien asiantuntijoiden ammattitaidon ja tarjoaa tietoa suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä päätöksentekoon ja vuorovaikutukseen. Tunnistettavan ja kestävän Helsingin suunnittelun linjaukset ja ohjeet ovat avoimia kaikille.

Kaupunkitilaohje sujuvoittaa kaupunkisuunnittelua ja vähentää tiedonhakuun kuluvaa aikaa. Kaupunkitilaohje ohjaa pitkän aikavälin ratkaisuihin kaupunkitilan suunnittelussa ja tukee näin tavoitteiden toteutumista. Tunnistettava ja kestävä Helsinki kehittyy johdonmukaisesti sille asetettuja tavoitteita noudattaen.

Kaupunkitilaohje on julkisen tilan hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja suunnittelijoille, viranomaisille ja päättäjille.  Ohje auttaa hyvän kaupunkiympäristön suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa jakamalla tietoa hyviksi todetuista ratkaisuista.

Kaupunkisuunnittelusta ja Helsingin kehittämisestä kiinnostuneet kaupunkilaiset, kiinteistökehittäjät, maa-alueiden omistajat ja yritykset voivat tutustua linjauksiin ja ohjeisiin. Kaupunkitilaohje ei koske maankäyttöä, kaavoitusta eikä liikennesuunnittelua, jotka rakentamisen ohella määrittelevät alueen identiteetin ja ominaispiirteet.


Tästä kaikki alkoi

Kaupunkitilaohje on laadittu yhteistyössä 17 eri hallintokunnan kanssa. Lisää ohjeen taustoista löydät Visio-raportista. Kaupunkitilaohjeen esitteessä kerrotaan tiivistetysti hankkeesta ja ohjeen sisällöstä.

Visio-raportti

Esite


Löydä etsimäsi ohje kaupunkitilaohjeen haulla. KAUPUNKITILAN OHJEKORTIT