Saarikortit

Päivitetty 26/02/2024

Tervetuloa käyttämään Helsingin saarikortteja!

Saarikortit ovat tietopankki ja työn apuväline, joka on suunnattu Helsingin kaupungin omistamien virkistyssaarten parissa työskenteleville. Saarikorttien tarkoituksena on helpottaa tiedonkulkua ja jakaa keskeistä saariin liittyvää tietoa helposti ymmärrettävässä, ajantasaisessa ja hyödynnettävässä muodossa. Saarikortit ovat osa Helsingin Kaupunkitilaohjetta ja sisältävät kaikille avointa aineistoa.


Saarikorteilta löydät tietoa saarten

 • nykytilasta, palveluista ja nykykäytöstä
 • historiasta, ominaispiirteistä, luonnosta ja maisemasta
 • kunnossapidosta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ja muutostarpeista
 • saarten tulevaisuuden näkymistä, tavoitteista ja niitä koskevista suunnitelmista

Ensimmäisessä vaiheessa talvella 2022-23 sivustolle koostettiin saarikortteja itäisen saariston saarista. Mukana on yhteensä 14 korttia sellaisista saarista, joissa on Helsingin kaupungin omistamia, yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita. Saarikortteja kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Kortteihin liittyviä kehitys- ja korjausehdotuksia, ideoita ja muuta palautetta voi lähettää Helsingin palautekanavan kautta (linkki).


Lähteet ja lisätiedot

 • Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma 2021-2030. (pdf)
 • Helsingin saarikuvaukset 2018. (pdf)
 • Helsingin uhanalaisten luontotyyppien inventoinnit 2017–2020. (pdf)
 • Haapanen, E., Halkka, A., Luostarinen, M., Pakarinen, R., Soulanto, M., Tiainen, J., Tuoriniemi, S. ja Yrjölä, R. (2017): Lukuja luodoilta – Helsingin saaristolinnut nyt ja ennen. Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, Porvoo.
 • Itäisen saariston asemakaava. Teknisen huollon periaatesuunnitelma. Helsingin kaupunki 2011. (pdf)
 • Itäisen saariston maisema ja luonto. Saarikohtainen selvitys kaavalehdittäin. Helsingin kaupunki 2017. (pdf)
 • Uusien toimintojen paikat rantareitillä 2022. Kartta-aineisto Helsingin karttapalvelu