C3 HKI Opastetelineet

  • Päivitetty: 2.3.2023
  • Julkaistu: 10.3.2022

Mallitiedot: Opaste on tarkoitettu pysyvän informaation, kuten kohteen historian esille tuomiseen. Opasteiden mallisto on Helsingin oma.
Piirustusnumerot: 30526_001 – 007 ja 30526_0012 – 16

Jos teet kaupunkiympäristön tilaamaa suunnittelu- tai muuta konsulttityötä, pyydä suunnittelun lähtötiedot työn tilaajalta. Tilaaja tekee tarvittaessa tietopyynnön arkistoon.

Mikäli kyse on muusta kuin kaupungin tilaamasta työstä, ota yhteyttä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.