Erotus- ja keskikaistat sekä keskikorokkeet

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 28.4.2016

Erotuskaista on kadun osa, joka erottaa toisistaan joko eri liikennemuodoille varatut katupoikkileikkauksen osat tai kaksi samansuuntaista liikennevirtaa. Ajoradan ja pyörätien välillä on hyvä käyttää erotuskaistaa ainakin pääkaduilla, katutilan riittäessä myös kokoojakaduilla. Jalankulku tulisi pääkaduilla erottaa ajoradasta erotuskaistalla.
Keskikaistalla tarkoitetaan katutilan osaa, joka erottaa kaksiajorataisilla väylillä erisuuntaiset ajoradat toisistaan. Useimmiten vastakkaissuuntaisten ajoratojen erottaminen selkeyttää liikenneympäristöä ja parantaa turvallisuutta, etenkin jos ajokaistoja on eseimpia suuntaansa. Keskikaista helpottaa liittymien kaistajärjestelyjen sekä suojateiden keskisaarekkeiden mahduttamista katutilaan. Pääverkon kaduilla ja muilla tarpeellisilla reiteillä käytetään suojatiesaarekkeita, jotka parantavat katua ylittävien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.