Historialliset Y- ja KPV -valaisimet

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 3.12.2017

Kaupungin valot –raportissa 2003 annetaan suositukset Y-valaisimen säilyttämiselle, ja kaupunginhallitus on päättänyt 21.06.2004 kehottaa virastoja ottamaan määrärahojen puitteissa kyseisen raportin suositukset jatkosuunnittelun pohjaksi. Vuonna 2008 kartoitettiin historiallisten valaisinten sijainnit ja tehtiin selvitys valaisinten tulevaisuuden käyttömahdollisuuksista katukohteissa.