07) A7 Istutusten suoja-aita, teräsputki

  • Päivitetty: 2.3.2023
  • Julkaistu: 10.12.2019

Mallitiedot: Malli on Helsingin oma. Suoja-aita voidaan valaa maahan tai kiinnittää reunakiveen.
Piirustusnumero: VIO 5218/3, perustus reunakiveen 6244/212

Jos teet kaupunkiympäristön tilaamaa suunnittelu- tai muuta konsulttityötä, pyydä suunnittelun lähtötiedot työn tilaajalta. Tilaaja tekee tarvittaessa tietopyynnön arkistoon.

Mikäli kyse on muusta kuin kaupungin tilaamasta työstä, ota yhteyttä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.