Julkisivu- ja kohdevalaistus

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 3.12.2017

Valaistut rakennukset, alueet, kadut ja pihat ovat yöllisen kaupunkikuvan peruselementtejä. Valaistavan kohteen lisäksi huomioidaan ympäröivän alueen valaistustaso ja valaistustavat, jotta kaupunkiympäristöstä tulee visuaalisesti eheä. Valaistu julkisivu, rakenne tai muu kohde rajaavat kaupunkitilaa ja tukevat paikkojen hahmotettavuutta sekä identiteettiä pimeään aikaan. Hahmotettavuus auttaa turvallisuuden tunteeseen sekä helpottaa paikkojen ja reittien tunnistamista.