Kalusteiden huolto-ohjeet: ylläpito

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 1.3.2023

Sisältö

Helsingin kaupunkikalusteet tulee pitää hyvässä kunnossa. Perusylläpito tapahtuu
peittomaalatuissa kalusteissa 5 vuoden välein, kuultokäsitellyt puuosat huolletaan 1
vuoden välein. Perushuoltoon kuuluu kalusteen puhdistaminen, pintakäsittelyn
huoltaminen ja pulttien kiristys. Tarvittaessa tehdään myös kalusteen rungon oikaisu.
Jos kaluste tai kalusteosa on vaurioitunut pahoin, koko kaluste uusitaan heti, kun
vaurio havaitaan. Vaaraa aiheuttavat kalusteet ja varusteet korjataan tai poistetaan
välittömästi vaurion tultua ilmi.

Kaupunkikalusteet huolletaan, kun kalusteet tai kalusteosat ovat rikkoutuneet tai kun
kalusteissa havaitaan pintakäsittelyn kuluminen niin, että pohjamateriaali on näkyvissä
sekä silloin kun kalusteet ovat töhrittyjä tai likaisia.

Kivikaupungin, aluekeskusten ja historiallisten alueiden kalusteiden ja varusteiden
tulee olla aina ehjiä, puhtaita ja töhryttömiä. Huolto tehdään välittömästi kun
huoltotarve on havaittu. Asuinalueilla kalusteen korjaus tai puhdistus tulee tehdä 2
viikon kuluessa siitä kun tarve on havaittu. Luonnonmukaisilla alueilla kalusteen
puhdistus tai korjaus tulee tehdä 4 viikon kuluessa.

Jos kalusteen tai sen pinnan vaurion syynä on rakenteellinen virhe, pyritään virhe
poistamaan jatkuvan vaurioitumisen estämiseksi.

Huollossa käytettävät koneet ja laitteet on varustettava työhön sopiviksi. Kaluston tulee
täyttää työturvallisuusohjeet ja -määräykset. Kaupunkikalusteiden pintakäsittely ja
pintakäsittelyn huolto tulee tehdä tarkasti pintakäsittelyaineen valmistajan
tuoteselosteiden ohjeiden ja vaatimusten mukaan.

Huolto-ohjeet on laadittu MaalausRYL 2012 -ohjeiston sekä soveltuvien RT-
ohjekorttien ja SILKO-ohjeiden mukaan.

Puisissa ulkokalusteissa käytetään ulkoilman rasitusluokkaa RL12 (kohtalainen
ilmastorasitus ulkona) MaalausRYL 2012 mukaan. Metallipinnoilla käytetään
ilmastorasitusluokkaa C3 (kohtalainen) SFS-EN ISO 12944-2 mukaan.