Ylläpito: betonipinta

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 1.3.2023

Sisältö

Ylläpito-ohje koskee työmaalla tai kaupungin huoltotiloissa tehtäviä huoltokäsittelyjä. Ylläpito-ohje on sovellettu RT-ohjekortin RT 82-10604 mukaan.

Perushuolto 5 vuoden välein:

  1. Pinnat pestään miedolla saippuavedellä ja Pestyt pinnat huuhdotaan huolellisesti vedellä ja pintojen annetaan kuivua hyvin.
  2. Sammal poistetaan teräsharjalla. Hiontapöly tulee poistaa tarkasti ruoste-tahrojen välttämiseksi.
  3. Pinnat käsitellään maalia ja graffiteja hylkivällä suoja-

 

Pintojen kemiallinen puhdistus:

Kalkkihärme, ruostetahrat, öljyt, rasvat, maalit ja pinttynyt orgaaninen kasvusto poistetaan kemiallisesti. Betonipinnan kemiallisessa puhdistuksesta on annettu tarkemmat ohjeet julkaisussa SILKO-2.251. Pintojen kemiallisessa puhdistuksessa noudatettavat työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevat ohjeet on annettu julkaisuissa SILKO-1.111 ja SILKO-1.112.

 

Halkeamien korjaus:

Halkeamat korjataan halkeamien imeytysaineella. Tarkemmat korjausohjeet on annettu julkaisussa SILKO-2.239.

 

Lohkeamien ja kolojen paikkaus:

Lohkeamat ja kolot paikataan säänkestävällä korjauslaastilla. Tarkemmat paikkausohjeet on annettu julkaisussa SILKO-2.231.