Ylläpito: kuumasinkitty teräs

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 1.3.2023

Sisältö

Ylläpito-ohje koskee työmaalla tai kaupungin huoltotiloissa tehtäviä huoltokäsittelyjä.

Ylläpito-ohje on sovellettu ohjeiden SILKO-2.351 ja SILKO-2.354, RT-ohjekortin RT 39-11037 sekä MaalausRYL 2012 mukaan. Pintakäsittelyn ulkonäköluokka peittomaalatulla pinnalla on Pu2.

 

Perushuolto 5 vuoden välein:

Asennuksessa ja ruuvien kiristyksessä on käytettävä kuumasinkitystä teräksestä valmistettuja työkaluja. Käytettävien työkalujen tulee olla puhtaita.

 

Ruostuneiden kohtien paikkamaalaus:

Jos pintaan on muodostunut isoja ruostuneita alueita (pinta-ala ≥ 50×50 mm2) puhdistetaan ruosteiset pinnat karkealla laikalla hiomalla tai teräsharjaamalla asteeseen St2 (SFS-EN ISO 8501-1 mukaan). Hiontapöly poistetaan huolellisesti. Puhdistettu alue pohjamaalataan välittömästi esikäsittelyn jälkeen maaliyhdistelmällä EPZn(R) 80/2. Pohjamaalikerroksen on oltava vähintään ympäröivän sinkkikerroksen paksuinen. Pohjamaalaus tehdään joko siveltimellä tai pienemmissä alueissa aerosol- pullotetulla spray-tyyppisellä sinkkipölymaalilla. Pohjamaalin päälle maalataan pintamaali. Sinkkipölyn osuuden tulee olla vähintään 90 % kuiva-aineesta, jotta saadaan hyvä korroosionkestävyys. Maalin värisävyn tulee olla mahdollisimman lähellä sinkityn pinnan värisävyä.

 

Sinkityn teräspinnan huoltomaalaus:

  1. Korjattavasta kohdasta poistetaan epäpuhtaudet sinkitylle pinnalle soveltuvalla
  2. Pestyt pinnat huuhdotaan huolellisesti vedellä ja pinnat kuivataan
  3. Pinnat karhennetaan hiomalla ja puhdistetaan puhtaalla, pehmeällä harjalla tai imurilla. Vanhan sinkin on oltava hyvin kiinni alustassaan.
  4. Maalaus tehdään joko sivelemällä tai Maalin värisävyn tulee olla mahdollisimman lähellä sinkityn pinnan värisävyä.

Esikäsittelyn paikka ja ajankohta valitaan siten, että käsitelty pinta ei likaannu tai kostu ennen jatkokäsittelyä.

Sinkityn teräspinnan huoltomaalauksessa pintamaalauksen värisävyn tulee olla mahdollisimman lähellä maalatun pinnan värisävyä.