Ylläpito: peittomaalattu puupinta

  • Julkaistu: 1.3.2023

Sisältö

Ylläpito-ohje koskee työmaalla tai kaupungin huoltotiloissa tehtäviä huoltokäsittelyjä.

Ylläpito-ohje on sovellettu MaalausRYL 2012 mukaan. Pintakäsittelyn ulkonäköluokka on Pu2.

 

Perushuolto 5 vuoden välein:

Puupinnat tarkastetaan vuosittain. Peittomaalatut puupinnat huoltokäsitellään 5 vuoden välein ja lisäksi aina, kun maalipinta on niin kulunut niin, että puupinta on näkyvissä. Töhryt peittomaalataan heti kun ne havaitaan. Kun maalipinta himmenee, väri haalistuu tai kun maalipinta on töhritty, on huoltotoimenpiteenä pesumaalaus. Pesumaalaus suoritetaan MaalausRYL 2012 mukaan pesumaalausmenetelmällä. Maalauskäsittely tehdään spraymaalilla kalusteen sijaintipaikassa siirtämättä kalustetta. Maalina käytetään samaa maalia kuin mitä kalusteessa on aiemmin käytetty.

 

Maalausolosuhteet:

Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Puun kosteusprosentti tulee olla alle 18 %. Ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Tämä tarkoittaa sitä, että penkkien huoltokäsittely tehdään kesällä ulko- tai sisätiloissa tai talvella sisätiloissa. Standardiolosuhteissa, +23 ºC ja ilmankosteus 50 %, kuivumisaika on nopein.

 

Huoltotoimenpiteet:

Hionta ja pölynpoisto tehdään jokaisen käsittelyn edellä, vaikka sitä ei olisi erikseen mainittu. Välihionta tehdään yleensä hiontapaperilla n:o 40 tai 50. Valmiiksihionta tehdään hiontapaperilla n:o 150.

 

Huoltomaalaus:

  1. Maalattavat pinnat pestään pinnalle sopivalla Mahdolliset homeiset pinnat pestään homeenpoistoaineella maalin valmistajan ohjeiden mukaan.
  2. Pestyt pinnat huuhdotaan huolellisesti vedellä ja pintojen annetaan kuivua hyvin.
  3. Irtoava maali poistetaan kaapimella ja käsihiomakoneella. Hiontapöly poistetaan
  4. Yli 5 mm kolot ja syvennykset tasoitetaan siloteaineella. Tasoitukset tehdään ympäröivän pinnan tasoon siten, etteivät silotetut kohdat erotu ympäröivästä Silotetta ei saa kerralla käyttää niin runsaasti, että silotekerros kuivuessaan alkaa halkeilla.
  5. Huonokuntoiset pinnat pohjustetaan ja pohjamaalataan alustaan sopivalle pohjusteella ja pintamaaliin sopivalla pohjamaalilla.
  6. Pintakäsittely tehdään samalla maalilla kuin mitä kalusteessa on aiemmin käytetty. Maalaus suoritetaan maalivalmistajan ohjeen mukaan. Värisävy on sama kuin tuotteessa oli alun perin.

 

Pesumaalaus:

  1. Käsiteltävä alue pestään ja pintojen annetaan kuivua
  2. Pinta hiotaan kevyesti ja hiontapöly poistetaan
  3. Maali ruiskutetaan ohuina kerroksina hiotulle Maalaus toistetaan, kunnes töhry tai kulunut pinta on peitossa.