Materiaalit: valualumiini

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 1.3.2023

Sisältö

Valettujen alumiiniosien laadun tulee täyttää standardien SFS-EN 1559-1 ja SFS-EN 1559-4 vaatimukset.

Valmiin rakenteen tulee olla sellainen ja valualumiiniosat asennettu siten, että niistä ei aiheudu käyttäjälle haittaa ja ettei rakenteessa ole haitallisia ulkonemia, nystermiä tai hammastuksia.

Kierrätysmateriaalissa kierrätetyn materiaalipitoisuuden tulee olla vähintään 30%.

 

Valualumiinin ominaisuudet:

  • Alumiiniseoksia, joiden tärkeimmät seosaineet ovat pii (Si), magnesium (Mg), mangaani (Mn) ja sinkki (Zn)

Valualumiiniseosten kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet SFS-EN 1706 mukaan.

 

Valualumiinin pintakäsittely:

  • Kestävyysluokka: M (kohtalainen)
  • Ilmastorasitusluokka: C3 (kohtalainen)
  • Suojamaaliyhdistelmät: SFS 5873/F40.04 EPPUR120/2-AlSaS
  • Pinnan kiiltoaste, tavoitearvo: kiiltävä 70

Kestävyysluokka SFS-EN ISO 12944-1 mukaan. Ilmastorasitusluokka SFS-EN ISO 12944-2 mukaan. Suojamaaliyhdistelmä SFS 5873 mukaan, pinnan esikäsittelyaste SFS-EN ISO 12944-4 mukaan (alumiinipintojen pyyhkäisysuihkupuhdistus AlSaS, ks. SFS 5873, kohta 4.2.3). Kiillon mittaus SFS-EN ISO 2813 mukaan. Värisävy esitetään värityssuunnitelmassa.

Valualumiinin pintakäsittelynä on pohjamaalaus ja jauhemaalaus polyesteripulverilla. Alumiinipinta karhennetaan ennen pohjamaalausta.