Materiaalit: betoni

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 1.3.2023

Sisältö

Betonituotteiden laadun tulee täyttää RunkoRYL 2010 kohdan 4 betonirakentaminen sekä By 65-2016 Betoninormit vaatimukset ja Eurocoden osan 2 Betonirakenteiden suunnittelu ja sen viitestandardien vaatimukset. Betonipinnan luokkavaatimukset on esitetty julkaisussa By 40-2003 Betonirakenteiden pinnat.

Betonista valmistettujen kalusteiden tai kalusteosien värin tulee olla tasainen. Käytetty muottiöljy ei saa vaikuttaa betonin väriin. Rakenteessa ei saa olla haitallisia ulkonemia, nystermiä, valupurseita, syvennyksiä, hammastuksia tai huokosia eikä pinnasta saa irrota irtoainesta (liituuntuminen, hilseily).

Kalusteisiin tai kalusteosiin ei saa tulla kuljetuksen tai asennuksen yhteydessä tapahtuvien nostojen aikana halkeamia eikä muodonmuutoksia. SILKO-ohjeissa on esitetty korjausohjeita erityyppisille vaurioille

 

Betonin tekniset laatuvaatimukset:

Betonin toteutusluokka 2, käytetään tarvittaessa P-lukubetonia (vähimmäisvaatimus P25), lujuusluokkavaatimus esitetään suunnitelmissa.

Korjauksissa lujuusluokka sama kuin korjattavassa rakenteessa, kuitenkin vähintään C25/30.

 

Osa-aineet:

Kiviaineksen enimmäisläpimitta vähintään 8 mm

 

Rasitusluokka:

Perustus XC2

Muut osat XC3, XC4 ja XF1 Suolarasitetut osat XF2

 

Suunnittelukäyttöikä:

50 v.

 

Raudoitustyöt:

Betoniteräkset ja raudoitteet:

  • B500B tai A500HW (SFS 1268 vaatimukset täyttävä teräslaatu) Ruostumattomat betoniteräkset ja raudoitteet:
  • B600KX tai vastaava SFS 1259 vaatimukset täyttävä teräslaatu

Raudoitteiden nimellinen betonipeite on yleensä 35 mm ja maata vasten valettaessa 50 mm. Asennustoleranssi on ±10 mm.

Ruostumattomien raudoitteiden betonipeitteen vähimmäisarvo on vähintään tangon halkaisijan suuruinen ja aina vähintään 10 mm.

 

Betonituotteiden pinnan luokitus:

Muottia vasten valetun pinnan tulee täyttää julkaisun By 40-2003 kohdan 3.2.6 luokan AA vaatimukset. Hierrettyjen pintojen tulee täyttää julkaisun By 40-2003 kohdan 4.1.3 luokan AA vaatimukset.