Sillat

  • Päivitetty: 10.3.2023
  • Luotu: 22.1.2018

Siltapaikan kaupunki- ja maisematilan luonne ja arvot määrittävät kaupunkisillan estetiikkaa. Siltaympäristöllä on moniulotteista symbolista merkitystä. Silta voidaan mieltää alueen portiksi, tunnusomaiseksi maamerkiksi ja merkittäväksi osaksi kaupungin silhuettia. Silta on osa paikan henkeä ja historiaa. Julkisivuiltaan valaistuilla silloilla luodaan yöllistä kaupunkimaisemaa.

Crusellin silta Länsisatamankadulla. Kuva: Ruukki Construction Oy.