03) A3 Tyyppikaiteet, harva kaide

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 10.12.2019

Mallitiedot: Harvaa kaidetta käytetään:
• tasaisella maalla tilaa rajaavana kaiteena
• putoamisen suojana silloin kun suora pudotus kaiteen takana on 500 – 700 mm
• pengerluiskan edessä suojana kun pengerluiskan kaltevuus on jyrkempi kuin 1:2
ja pudotus on yli 1,5 m, mutta enintään 3m.
Kaidemallisto on Helsingin oma.
Piirustusnumerot: 29400 –sarja: 742,738,735,743,739,736,744,740
Työturvakaide, h 1100 mm: 29400/747
Lisävarusteet: aurausjohde ja nojailukaide 29400/770
Lisävarusteet: kaiteeseen kiinnitettävät käsijohteet, kortti A8
Piirustukset ja käytön ohjeet ovat ladattavissa Helsingin kaupunkitilaohjeesta.

Jos teet kaupunkiympäristön tilaamaa suunnittelu- tai muuta konsulttityötä, pyydä suunnittelun lähtötiedot työn tilaajalta. Tilaaja tekee tarvittaessa tietopyynnön arkistoon.

Mikäli kyse on muusta kuin kaupungin tilaamasta työstä, ota yhteyttä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.