Puistokäytävien periaateratkaisut, mitoitus ja pintamateriaalit

  • Päivitetty: huhtikuu 5, 2019
  • Luotu: toukokuu 18, 2016

Puistokäytävä on puistoalueelle sijoittuva jalankulun tai jalankulun ja pyöräilyn reitti. Koneellisesti kunnossapidetyt reitit ovat lähtökohtaisesti valaistuja.