Asfalttipäällysteet

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 3.5.2016

Asfalttibetoni (AB) on yleisin, tärinättömin ja äänettömin päällystemateriaali ajoradoilla, pyöräteillä ja jalkakäytävillä. Asfalttimassan koostumuksessa tärkeimmät tekijät ovat kiviaineksen rakeisuus ja sideainepitoisuus. Kun näitä elementtejä muunnellaan, saadaan koostumusta muokattua päällysteominaisuuksiltaan sopivaksi erityyppisiin kohteisiin. Kerrospaksuuden valintaan vaikuttaa päällystettävän kohteen käyttötarkoitus. Asfalttibetonin voi levittää betonin, kivituhkan, murskeen tai vanhan asfaltin päälle.

Asfalttia käytetään myös puistojen päällystemateriaalina. Esteetön pinta mahdollistaa monenlaiset leikit. Parhaimmillaan asfaltti korostaa muiden päällysteiden värejä ja struktuureja. Kuvat: Hanna Hannula.