kaupunkitilaohje haku

Suosittelemme käyttämään modernia verkkoselainta.

Hakutuloksia löytyi yhteensä 4 kappaletta.

Helsinki-ilmeen muodostajat 0

Helsingin julkisen kaupunkitilan ilme on eri aikakausien, toimintojen ja toteutuksien aikaansaannos. Ilmettä luovat vahvasti graniitti, vehreys, kalusteiden muodot ja värien kokonaisuus. Helsinki-ilmeen paletteihin on valittu ajan saatossa hyväksi havaitut ratkaisut, jotka luovat tulevaisuudessakin visuaalisesti yhtenäisen ja houkuttelevan, tunnistettavan sekä käytössä kestävän kaupungin. Ilmeessä korostuu yhdenmukainen materiaali- ja värimaailma. Tuotteet toimivat sekä yksittäisenä että kokonaisuuden osana.

Tutustu Helsinki-ilmeen muotoihin, materiaaleihin, kasvillisuuteen ja väreihin sekä historiaan.


The sense of public spaces in Helsinki is a result of different eras, functions and solutions. Granite, lush green spaces, colours and the design and form of street furniture shape the identity of the city. The following palettes consist of solutions that have been proved to function exceptionally well in Helsinki.  These solutions result in a visually consistent, attractive, recognizable and enduring city. The visual identity emphasises a consistent use of materials and colours. The palettes’ products function well both alone and as a part of larger plans.

Get to know the shapes, materials, vegetation, colours and history that define the Sense of Helsinki.

Täältä ei löytynyt hakutuloksia antamillasi hakusanoilla! Tyhjennä haku tästä.

Kestävät kaupunkitilat 1

Helsinki-ilme välittyy julkisessa ulkotilassa yhteisesti sovittujen materiaalien, kalusteiden ja varusteiden sekä tyyppiratkaisujen käytön myötä. Ratkaisuilla tuetaan alueiden toiminnallisuutta, turvallisuutta ja korkeaa laatutasoa. Historiallisille, rakennustaiteellisille arvokohteille ja muille aikakaudelleen tyypillisesti rakentuneille aluekokonaisuuksille laaditaan aina erilliset aluesuunnitelmat, joissa huomioidaan paikalliset erityispiirteet.

Kaikki katutilojen ohjekorttien mitat ovat suuntaa antavia. Tarkista mitat aina Ohjeita suunnittelijoille -sivustolta.

Aluetyypit 0

Aluetyyppi antaa taustatietoa suunnittelulle ja kuvaa suunnitteluratkaisujen vaatimuksia esimerkiksi kulutuskestävyydestä tai laatutasosta. Aluesuunnitteluprosessissa tuotettavat Aluekortit täydentävät aluetyyppiluokittelua paikallisesti.

Täältä ei löytynyt hakutuloksia antamillasi hakusanoilla! Tyhjennä haku tästä.

Kasvillisuus 0

Tähän hakemistoon on koottu kasvillisuutta käsittelevät ohjeet. Viheralueiden kuvauksia on osioissa Aluetyypit ja Kaupunkitilat. Kaupunkikalusteet –osiossa kuvataan kasvillisuuteen liittyviä varusteita ja Materiaalit ja pinnat- osiossa kasvualustoja ja katteita sekä istutusten rajauksiin käytettäviä materiaalivaihtoehtoja.

Tutustu myös erilliseen kasvisuunnittelun työkalupakkiin, kaupunkikasvioppaaseen.

Täältä ei löytynyt hakutuloksia antamillasi hakusanoilla! Tyhjennä haku tästä.

Kaupunkikalustemallisto 0

Helsingin julkisen ulkotilan kalustemallisto tuo kaupunkiin yhtenäisen ja tunnistettavan Helsinki-ilmeen. Ilmettä luovat muotoilu, materiaalit ja pintakäsittelyt sekä väritys. Laadukas kalustevalikoima parantaa kalusteiden hankinnan, käytön sekä ylläpidon tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta.

Täältä ei löytynyt hakutuloksia antamillasi hakusanoilla! Tyhjennä haku tästä.

Kaupunkiopastus 0

Kaupunkiopastus koskee julkisessa ulkotilassa olevaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden opastusta, joka ei ole liikennelain piirissä. Opasteiden ilmettä ohjaa Helsingin kaupunkiympäristön visuaalisen ilmeen ohjeistus.

Täältä ei löytynyt hakutuloksia antamillasi hakusanoilla! Tyhjennä haku tästä.

Materiaalit ja pinnat 1

Materiaalit ja pinnat - sivuilla on koottuna eri materiaaleihin liittyvät ohjeet. Materiaaliohjeita täydentää Tyyppiratkaisut -ohjeet, joissa on kuvattu materiaalin käyttötapoja.

Suunnitteluratkaisuilla on merkittävä vaikutus rakennettavan ja ylläpidettävän kaupunkiympäristön ympäristövaikutuksiin. Käytettävillä materiaaleilla ja niiden kestävyydellä on usein suurin vaikutus koko suunnitteluratkaisun elinkaaren aiheuttamiin päästöihin. Materiaalivalintaa ohjaavissa korteissa tuetaan kestävää suunnittelua. Jatkossa tullaan huomioimaan vahvemmin materiaalien koko elinkaaren aiheuttama ympäristökuormitus ja vaihtoehdot sen vähentämiseen.

Kaupunkivalaistus 0

Helsingin ulkovalaistuksen tavoitteena on liikkumisen ja orientoinnin helpottaminen sekä turvallisuuden parantaminen kaupungin julkisilla alueilla. Kaupungin imagoa, elämyksellisyyttä ja vetovoimaa lisätään  valaistuksen avulla. Kaikessa suunnittelussa huomioidaan energiatehokkuus ja esteettömyys. Tarpeettoman valon suuntautumista taivaalle, asuntoihin tai luonnonympäristöön vältetään. Keskeisenä tavoitteena on taata oleskelun ja liikkumisen miellyttävyys ja turvallisuus liikennealueilla sekä puisto- ja virkistysalueilla.

Täältä ei löytynyt hakutuloksia antamillasi hakusanoilla! Tyhjennä haku tästä.

Väliaikaiset rakenteet ja tapahtumat 0

Täältä ei löytynyt hakutuloksia antamillasi hakusanoilla! Tyhjennä haku tästä.

Taide 0

Täältä ei löytynyt hakutuloksia antamillasi hakusanoilla! Tyhjennä haku tästä.

Ladattavat aineistot 3D malleihin 0

Täältä ei löytynyt hakutuloksia antamillasi hakusanoilla! Tyhjennä haku tästä.

Uusi ohjekortti 0

Kaupunkitilaohjeeseen on koottu tieto Helsingin julkisen kaupunkitilan ohjeista. Kaupunkitilaohje on kokoelma ohjekortteja, jotka ovat tiivistelmiä pidempien ohjeiden tai tyyppipiirustusten sisällöistä. Alkuperäinen laaja ohje tulee olla tallennettuna kaupungin muille sivustoille, kuten Ohjeita suunnittelijoille -sivustolle.

Katso alta tarkemmat ohjeet uuden ohjekortin laadintaan.

Täältä ei löytynyt hakutuloksia antamillasi hakusanoilla! Tyhjennä haku tästä.