Historialliset päällysteet

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 6.2.2017

Helsingin katujen historiallisia päällysteitä ovat kookkaat paasikivilaatat, mukulakivet, nupukivet ja noppakivet. Makadamia käytettiin mm. tykkiteiden päällysteenä. Maatiet olivat sorapinnalla. Puistokäytävillä käytettiin erilaisia hiekkapäällysteitä, joiden raekoot ja rakennekerrokset tulee selvittää peruskorjauksen yhteydessä. Kiveyksien osalta vanhat kivilajit, koot ja pintakäsittelytavat tulee tehdä alkuperäisen mallin mukaisesti.

Vanhat pintamateriaalit ja ladonnat ovat tärkeitä arvoympäristöjen ilmeen kannalta, ja ne kertovat kaupunkiympäristön historiallisista vaiheista. Tämä on erityisen tärkeätä Helsingissä, jolla on pääkaupungin arvo, mutta varsin vähän menneisyyttä ja historiallisia kerrostumia. Toisaalta juuri Helsingin katujen vanha graniittityö on eräs sen omaleimaisimpia piirteitä, jota tulisi erityisen huolellisesti vaalia. Historiallisten katutilojen ja puistojen peruskorjaaminen vaatii erikoisosaamista niin suunnittelijalta kuin urakoitsijaltakin. Vanhojen materiaalien ja työtapojen tunteminen on edellytys onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa.

Kuva: Helander, Henttonen, Simons, Ahlqvist. Perinteisiä ladontoja. Vasemmalla mukulakivitien reunaoja. Mukulakivien koko vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan.

Keskellä nupukivitie, kivikoko: 150x250x180 mm.

Oikealla noppakivitie, kivikoko 100x100x100 mm.