Sora ja hiekka

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 3.5.2016

Sora on kivennäismaalaji, jonka vallitseva raekoko on 2–20 mm. Soraa pienemmistä rakeista koostuva maalaji on hiekkaa, isommat rakeet ovat kiviä. Kivet ovat ainakin jossain määrin pyöristyneitä ja puhdaspintaisia. Sora on hyvin vettäläpäisevä maalaji, koska sen hienot ainekset ovat huuhtoutuneet pois.