Hulevesien hallintarakenteet

  • Päivitetty: 10.3.2023
  • Julkaistu: 26.10.2017

Hulevesien hallinnassa käytettäviä rakenteita ovat kasvillisuus, sadevettä läpäisevät päällysteet, veden imeyttämiseen, johtamiseen, viivyttämiseen ja suodattamiseen käytettävät maastokohdat, maastoon rakennetut rakenteet sekä tehdasvalmisteiset järjestelmät.