Hulevesi- ja kosteikkokasvillisuus (vanha)

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 16.10.2017

Hulevesiaihe on aina kuivatusjärjestelmä, jossa huleveden johtaminen suunnitellulla tavalla on tärkeintä. Hulevesikasvillisuus on osa järjestelmää, esimerkiksi puhdistavana, luonnon monimuotoisuutta lisäävänä, esteettisenä tekijänä tai näiden yhdistelmänä. Kasvillisuus haihduttaa vettä, parantaa juuristonsa avulla maaperän vedenimetyskykyä ja sitoo erityisesti typpeä. Se hidastaa veden kulkua uomassa ja vähentää eroosiota sekä kosteuttaa ilmaa ja tasaa lämpötilaeroja. Hulevesiaiheet ja luontaiset kosteikot liittyvät toisiinsa muodostaen kaupunkirakenteen ns. siniverkoston. Luonnonmukaiset hulevesiaiheet tarjoavat ihmisen luomia elinympäristöjä kaupunkioloihin sopeutuneelle pienvesien ja kosteikkojen eliöstölle.