Johdot ja kaapelit katualueella

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 16.11.2016

Kadun poikkileikkauksen kokonaisleveyden suunnittelussa tulee aina huomioida kaikki kadulle tulevat viemärit, johdot ja kaapelit sekä tulevat johtovaraukset. Sijoittelussa tulee huomioida keskinäisten etäisyyksien lisäksi etäisyydet puihin, rakennuksiin, raitiotiehen, pylväisiin, kaivoihin ym. rakenteisiin. Katualueen leveydessä ja johtojen sijoittelussa tulee huomioida myös niitten ylläpidettävyys aukikaivamalla.