Katu- ja puistopuut (vanha)

  • Päivitetty: 20.9.2022
  • Luotu: 2.5.2016

Kaupunkipuiden arvo ja pitkäikäisyys turvataan hyväksi tiedetyillä suunnitteluratkaisuilla, hyvälaatuisilla taimilla ja ammattitaitoisesti hoitamalla. Identiteettiä luodaan sekä puiden sommittelun että lajivalinnan avulla. Puukujanteita ja -rivejä sekä vanhoja kookkaita puuyksilöitä vaalitaan. Laajojen alueiden istutuksissa sovelletaan Frank Santamourin kehittämää mallia, jossa yhdistelemällä kasveja eri heimoista, suvuista ja lajeista tavoitellaan biologista monimuotoisuutta.