Julkisen kaupunkitilan Helsinki-ilmeen historiaa

  • Päivitetty: 30.11.2023
  • Julkaistu: 11.1.2018

Kaupungin ilme on muuttunut aikakausien rakennustyylien, rakennustekniikoiden ja kaupunkisuunnittelun ihanteiden mukaan. 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa julkisen kaupunkitilan ilme oli vahvasti maistraatin ohjauksessa. 1950 –luvulta lähtien hallinnointi siirtyi virastoille ja suurimman osan kalusteista sai asettaa ilman viranomaislupaa. Kalusteiden valmismallien yleistyessä kaupunkikuvaan ilmaantuikin useita tyylejä. Tekniset laitteet alettiin erotella kalusteista ja niiden muoto onkin toteutunut enemmän teknisen toimivuuden, huoltovapauden ja edullisen valmistettavuuden ehdoilla. 2000 –luvun alusta lähtien on lähdetty kehittämään Helsingin omaa kaupunkikalustuksen linjaa ja tyyliä. Kaupunkitilaohjeen avulla linjataan, miltä Helsinki näyttää.

Tulevaisuudessa on kiinnostava nähdä, miten yhä kehittyvät valmistustekniikat ja digitaalisuus tulevat vaikuttamaan kaupunkimme ulkomuotoon ja kalusteisiin.