Katteet

  • Tila: Luonnos
  • Päivitetty: 10.3.2023
  • Julkaistu: 18.5.2016

Katteet ovat kasvualustan päälle levitettäviä orgaanisia materiaaleja, joiden tarkoituksena on estää rikkakasvien kasvua, parantaa kasvien kasvuolosuhteita muun muassa vähentämällä veden haihtumista kasvualustasta ja tasaamalla maan lämpötilan vaihteluita. Lisäksi katteita käytetään rinteiden eroosiosuojaukseen ja lisäämään istutusalueen esteettisyyttä. Helsingin kaupungilla käytetään ainoastaan hajoavia katemateriaaleja.

Katteena käytetään vain orgaanisia kateaineita, (lukuun ottamatta maaritilällä varustetuilla katupuilla).