Katuvihreä

  • Tila: Uusi
  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 20.4.2022

Katuvihreä on tärkeä osa asukkaiden arkiympäristöä, ja siihen kohdistuu paljon odotuksia. Se on yksi kadun monista elementeistä, mutta katuvihreän tavoitteet ja tarpeet ovat usein ristiriidassa katutilan tekniikan ja muiden toimintojen kanssa. Kasvupaikkana katuympäristö on kasvillisuuden kannalta vaikea, ja siksi on tärkeää muovata kasvillisuuden kasvuolosuhteet mahdollisimman suotuisiksi.

Helsingin kaupunki kehittää jatkuvasti katuvihreän eri osa-alueita. Kasveja lisätään katuympäristöön aina, kun niille pystytään varaamaan tilaa kasvaa ja kehittyä. Se on usein kallista ja vaatii kompromissien tekemistä. Katuvihreän suunnitteluratkaisuissa tulee aina huomioida liikenneturvallisuus ja talvikunnossapidon vaatimukset.