Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 28.9.2016

Luiskaverhouksia käytetään estämään luiskien eroosiovaurioita. Tyypillisiä kohteita ovat siltaluiskat, hulevesiuomien luiskat sekä muut vesistöihin rajautuvat luiskat sekä rampit ja muut katuympäristöjen jyrkät luiskat.