Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset

  • Päivitetty: 10 maaliskuun, 2023
  • Luotu: 28 syyskuun, 2016

Luiskaverhouksia käytetään estämään luiskien eroosiovaurioita. Tyypillisiä kohteita ovat siltaluiskat, hulevesiuomien luiskat sekä muut vesistöihin rajautuvat luiskat sekä rampit ja muut katuympäristöjen jyrkät luiskat.