Luonnonsuojelualueiden opastus

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 8.12.2023

Opastamisen päätavoite luonnonsuojelualueilla on suojelun varmistaminen ja alueen rauhoitusmääräyksistä viestiminen. Opasteet ovat olennainen osa kulunohjausta, jolla ehkäistään herkän luonnon kulumista ja ohjataan virkistyskäyttöä. Lisäksi opasteiden tehtäviin kuuluu luontotiedon välittäminen alueen kävijöille.

Kuva 1: Alueopaste ja reittivahvenne puussa Haltialanmetsän luonnonsuojelualueella. Kuva: Raisa Ranta / YMPA