Materiaalien hiilikortit

 • Julkaistu: 6.5.2024

Kortissa esitetään pintamateriaaleille laskettu hiilijalanjälki 100 m2 pinta-alalla.

Sisältö

Kierrätetyt pintamateriaalit

Kierrätettyjen pintamateriaalien päästöt on laskettu seuraavasti:

A1-A3 tuotevaihe on jätetty laskennasta pois, mutta 20 km matka välivarastoon on lisätty päästöjen osalta.

Muutoin on käytetty hiilikorteissa materiaaleittain esitettyjä vaiheiden päästöjä.

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittain
A1-A3 Tuotevaihe
20 km matkan kuljetus välivarastoon
A4 Kuljetukset
A5 Rakentaminen
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset

Laatta, graniitti

Lähituotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 3960 kg CO2e / 100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo: 79,20 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe1,94
A4 Kuljetukset0,07
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,09
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,11
Yhteensä3,96

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 295 x 295 x 100 mm (Helsingin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 70 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta
 • Tuotantopaikka: Pohjoismaat (materiaalien päästöjen sovittamis- malli on asetettu vastaamaan paikallisia olosuhteita)
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, SYKE, CO2data.fi, conservative values, version 1.00.003, 2021-08-23

Kaukana tuotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 17330 kg CO2e / 100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo: 346,60 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe1,94
A4 Kuljetukset13,44
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,09
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,11
Yhteensä17,33

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 295 x 295 x 100 mm (Helsingin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 13000 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta
 • Tuotantopaikka: Kiina
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, SYKE, CO2data.fi, conservative values, version 1.00.003, 2021-08-23

Reunakivi, graniitti

Graniittinen reunakivi
Kuvalähde: https://www.rudus.fi/

Lähituotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 4550 kg CO2e / 100 jm / 100 v
vuotinen keskiarvo: 45,5 kg CO2e / 100 jm / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe2,62
A4 Kuljetukset0,06
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,01
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,28
Yhteensä4,55

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 300 mm leveys, 270 mm korkeus, 124 kg/jm (Hel- singin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 70 km
 • Elinkaaren pituus: 100 vuotta
 • Tuotantopaikka: Pohjoismaat (materiaalien päästöjen sovittamis- malli on asetettu vastaamaan paikallisia olosuhteita)
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, SYKE, CO2data.fi, conservative values

Kaukana tuotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 9470 kg CO2e / 100 jm / 100 v
vuotinen keskiarvo: 94,7 kg CO2e / 100 jm / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe2,62
A4 Kuljetukset4,92
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,07
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,09
Yhteensä9,47

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 300 mm leveys, 270 mm korkeus, 124 kg/jm (Hel- singin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 13000 km
 • Elinkaaren pituus: 100 vuotta
 • Tuotantopaikka: Kiina
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, SYKE, CO2data.fi, conservative values

Nupukivi, graniitti

nupukivi
Nupukivi Kuvalähde: http://www.kivitori.fi

Lähituotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 4690 kg CO2e / 100 m2 / 100 v
vuotinen keskiarvo: 46,9 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe2,72
A4 Kuljetukset0,1
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,01
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,48
Yhteensä4,69

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 220x140x140 (+/- 15 mm) (lohkottu nupukivi), 220x140x140) (mittatarkka nupukivi), (Helsingin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 70 km
 • Elinkaaren pituus: 100 vuotta
 • Tuotantopaikka: Pohjoismaat (materiaalien päästöjen sovittamis- malli on asetettu vastaamaan paikallisia olosuhteita)
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, EPD Noppa- ja nupukivi, RTS_55_20

Kaukana tuotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 13210 kg CO2e / 100 m2 / 100 v
vuotinen keskiarvo: 132,10 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe2,72
A4 Kuljetukset8,51
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,12
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,15
Yhteensä13,21

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 220x140x140 (+/- 15 mm) (lohkottu nupukivi), 220x140x140) (mittatarkka nupukivi), (Helsingin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 13000 km
 • Elinkaaren pituus: 100 vuotta
 • Tuotantopaikka: Kiina
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, EPD Noppa- ja nupukivi, RTS_55_20

Noppakivi, graniitti

Noppakivi
Noppakivet Kuvalähde: http://www.kivitori.fi

Lähituotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 3380 kg CO2e / 100 m2 / 100 v
vuotinen keskiarvo: 33,8 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe1,35
A4 Kuljetukset0,1
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,07
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,34
Yhteensä3,38

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 90x90x90 mm (Helsingin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 70 km
 • Elinkaaren pituus: 100 vuotta
 • Tuotantopaikka: Pohjoismaat (materiaalien päästöjen sovittamis- malli on asetettu vastaamaan paikallisia olosuhteita)
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, EPD Noppa- ja nupukivi, RTS_55_20

Kaukana tuotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 9370 kg CO2e / 100 m2 / 100 v
vuotinen keskiarvo: 93,7 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe1,35
A4 Kuljetukset6,08
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,09
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,11
Yhteensä9,37

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 90x90x90 mm (Helsingin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 13000 km
 • Elinkaaren pituus: 100 vuotta
 • Tuotantopaikka: Kiina
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, EPD Noppa- ja nupukivi, RTS_55_20

Betonikivi

Kuvalähde: https://www.rudus.fi/

Lähituotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 4500 kg CO2e /100 m2 / 50 v

vuotinen keskiarvo:90,0 kg CO2e /100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe2,54
A4 Kuljetukset0,05
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,05
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,24
Yhteensä4,5

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 278x138x80, 138x138x80 (Helsingin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 70 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta
 • Tuotantopaikka: Pohjoismaat (materiaalien päästöjen sovittamis- malli on asetettu vastaamaan paikallisia olosuhteita)
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, EPD Belegningsstein og mur Asak Miljøstein, NEPD-1900-812-NO

Kaukana tuotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 8210 kg CO2e /100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo: 164,20 kg CO2e /100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe1,97
A4 Kuljetukset4,32
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,06
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,85
Yhteensä8,21

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 278x138x80, 138x138x80 (Helsingin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 70 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta
 • Tuotantopaikka: Pohjoismaat (materiaalien päästöjen sovittamis- malli on asetettu vastaamaan paikallisia olosuhteita)
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, EPD Belegningsstein og mur Asak Miljøstein, NEPD-1900-812-NO

Nurmikivi, graniitti

Kuvalähde: https://www.rudus.fi/

Lähituotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 3840 kg CO2e / 100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo:76,8 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe1,91
A4 Kuljetukset0,04
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,04
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,18
Yhteensä3,84

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 305 x 291 x  100mm, läpäisevä pinta-ala 39,6% (https://www.rudus.fi/tuotteet/pihakivet-ja-maisematuotteet/betonikivet/73/viherassa#)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 70 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta
 • Tuotantopaikka: Pohjoismaat (materiaalien päästöjen sovittamismalli on asetettu vastaamaan paikallisia olosuhteita)
 • Tietojen lähde: OneClick LCA,  EPD Belegningsstein og mur Asak Miljøstein, NEPD-1900-812-NO

Kaukana tuotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 6620 kg CO2e / 100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo:132,4 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe1,48
A4 Kuljetukset3,24
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,05
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,63
Yhteensä6,62

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:


Maatiili

maatiili
Kuvalähde: https://www.wienerberger.fi/

Lähituotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 4480 kg CO2e / 100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo: 89,6 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe2,59
A4 Kuljetukset0,03
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,15
Yhteensä4,48

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 200x100x52 mm (Helsingin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 70 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta
 • Tuotantopaikka: Pohjoismaat (materiaalien päästöjen sovittamismalli on asetettu vastaamaan paikallisia olosuhteita)
 • Tietojen lähde: OneClick LCA,  SYKE, CO2data.fi, conservative values (Poltettu tiili, punainen)

Kaukana tuotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 7190 kg CO2e / 100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo: 143,8 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe2,59
A4 Kuljetukset2,7
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0,04
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,05
Yhteensä7,19

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 200x100x52 mm (Helsingin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 13000 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta
 • Tuotantopaikka: Kiina
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, SYKE, CO2data.fi, conservative val- ues (Poltettu tiili, punainen)

Kivituhka

Kuvalähde: https://www.sepeli.fi/tuote/kivituhka-0-6-mm/

Lähituotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 1930 kg CO2e / 100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo: 38,6 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe0,03
A4 Kuljetukset0,04
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset
Yhteensä1,93

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 0-6x50mm (Helsingin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 70 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta
 • Tuotantopaikka: Pohjoismaat (materiaalien päästöjen sovittamis- malli on asetettu vastaamaan paikallisia olosuhteita)
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, EPD aggregates from Mäntsälä quar- ry – Ohkola, S-P-02082

Kaukana tuotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 3690 kg CO2e / 100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo: 73,8 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe0,03
A4 Kuljetukset1,8
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset
Yhteensä3,69

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: 0-6x50mm (Helsingin kaupunkitilaohje)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 13000 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta
 • Tuotantopaikka: Kiina
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, EPD aggregates from Mäntsälä quar- ry – Ohkola, S-P-02082

Asfaltti 70% kierrätetty

kierrätetty asfaltti

Lähituotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 1980 kg CO2e / 100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo: 36,9 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe0,04
A4 Kuljetukset0,08
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset
Yhteensä1,98

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: pintakerroksen paksuus 250 mm (Helsingin kaupunkiti- laohje: Katuluokka 1. Erittäin vilkkaasti liikennöidyt kadut)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 70 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 70 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta. Käyttöikä: 30 vuotta.
 • Tuotantopaikka: Pohjoismaat (materiaalien päästöjen sovittamis- malli on asetettu vastaamaan paikallisia olosuhteita)
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, ecoinvent

Kaukana tuotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 13710 kg CO2e / 100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo: 274,2 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe0,04
A4 Kuljetukset11,82
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset
C1-C4 Elinkaaren loppu0
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset
Yhteensä13,71

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: pintakerroksen paksuus 250 mm (Helsingin kaupunkiti- laohje: Katuluokka 1. Erittäin vilkkaasti liikennöidyt kadut)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 70 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 13000 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta. Käyttöikä: 30 vuotta.
 • Tuotantopaikka: Kiina
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, ecoinvent

Asfaltti

Asfaltti

Lähituotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 10210 kg CO2e / 100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo: 204 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe3,76
A4 Kuljetukset0,26
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset4,18
C1-C4 Elinkaaren loppu0,16
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset0,79
Yhteensä10,21

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: pintakerroksen paksuus 250 mm (Helsingin kaupunkiti- laohje: Katuluokka 1. Erittäin vilkkaasti liikennöidyt kadut)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 70 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta. Käyttöikä: 30 vuotta.
 • Tuotantopaikka: Pohjoismaat (materiaalien päästöjen sovittamis- malli on asetettu vastaamaan paikallisia olosuhteita)
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, ecoinvent

Kaukana tuotettu

Hiilijalanjälki

koko elinkaaressa: 36990 kg CO2e / 100 m2 / 50 v
vuotinen keskiarvo: 739,80 kg CO2e / 100 m2 / vuosi

Tulosten jakautuminen elinkaaren vaiheittaint kg CO2e
A1-A3 Tuotevaihe4,17
A4 Kuljetukset13,23
A5 Rakentaminen1,86
B4-B5 Osien vaihto ja peruskorjaukset17,55
C1-C4 Elinkaaren loppu0,19
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset-0,49
Yhteensä36,99

Laskennassa tehdyt määritykset ja tietolähteet:

 • Tyyppimitat: pintakerroksen paksuus 250 mm (Helsingin kaupunkiti- laohje: Katuluokka 1. Erittäin vilkkaasti liikennöidyt kadut)
 • Määrittelyt ja standardit: EN15804+A1
 • Kierrätysmateriaalin osuus: 0 %
 • Kuljetus rakennuspaikalle: 13000 km
 • Elinkaaren pituus: 50 vuotta. Käyttöikä: 30 vuotta.
 • Tuotantopaikka: Kiina
 • Tietojen lähde: OneClick LCA, ecoinvent