Puistokäytävien periaateratkaisut, mitoitus ja pintamateriaalit

  • Päivitetty: 13 toukokuun, 2020
  • Luotu: 18 toukokuun, 2016

Puistokäytävä on puistoalueelle sijoittuva jalankulun tai jalankulun ja pyöräilyn reitti. Koneellisesti kunnossapidetyt reitit ovat lähtökohtaisesti valaistuja.