Puistokäytävien periaateratkaisut, mitoitus ja pintamateriaalit

  • Päivitetty: 10.3.2023
  • Luotu: 18.5.2016

Puistokäytävä on puistoalueelle sijoittuva jalankulun tai jalankulun ja pyöräilyn reitti. Koneellisesti kunnossapidetyt reitit ovat lähtökohtaisesti valaistuja.