K1 Pysäkkikatokset, perusmallit

  • Päivitetty: 9.6.2023
  • Luotu: 13.12.2019

Mallitiedot: Pysäkkikatokset ovat Kaupunkiliikenteen sopimuskalusteita. Roska-astiana käytetään 140 l kokoista HKI mallia, kortti H1. Raitiotiepysäkeillä roska-astioissa käytetään maadoitukseen sopivaa jalustaa, piir.nro 29616/11. Pysäkkikatoksen rakentamisesta perustuksineen ja ylläpidosta vastaa mainosyrittäjä. Pysäkkimallisto on mallihyväksytty.
Piirustusnumerot: A-sarja ARK 04-101 – 04-105, D-sarja ARK 04-111, 04-112 ja 04-118. A-sarjan katoksissa on mainoslaitteet. D-sarjassa ei ole mainoslaitteita.

Jos teet kaupunkiympäristön tilaamaa suunnittelu- tai muuta konsulttityötä, pyydä suunnittelun lähtötiedot työn tilaajalta. Tilaaja tekee tarvittaessa tietopyynnön arkistoon.

Mikäli kyse on muusta kuin kaupungin tilaamasta työstä, ota yhteyttä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.