Pysäkit

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 18.5.2016

Linja-autopysäkit suunnitellaan niin, että pysäkille ajaminen on mahdollisimman sujuvaa, eikä linja-auton pysähtyminen aiheuta muulle liikenteelle turvallisuusriskiä tai harkitsematonta haittaa. Pysäkkejä on katualueilla pääasiassa kolmea päätyyppiä: ajoratapysäkkejä, hidastepysäkkejä ja pysäkkilevennyksiä.
Raitiotiepysäkit sijoitetaan keskeisille paikoille siten, että ne ovat helposti saavutettavissa. Pysäkin mitoituksen lisäksi suunnittelussa tulee huomioida kulkuyhteydet pysäkille. Raitiotiepysäkkejä on sekä ajoradalla, että sen reunalla.