Sepeli

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 3.5.2016

Sepelillä tarkoitetaan yleensä puhdasta murskaustuotetta, jossa ei esiinny luonnon pyöreäksi hiomia maarakeita. Sepeleitä murskataan kalliosta tai sorasta ja niistä poistetaan hienoaines seulomalla murskauksen yhteydessä. Sepelin raekoot vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan. Sepeleiden käyttökohteita ovat yleisimmin salaojat, alapohjat ja seinänvierukset. Tässä kortissa esitellään maisemarakentamiseen soveltuvat sepelit.