Viljely- ja maisemapellot

  • Tila: Luonnos
  • Päivitetty: huhtikuu 5, 2019
  • Luotu: syyskuu 23, 2016

Maisemapellot ovat kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäviä avoimia maisematiloja ja virkistysalueita. Monimuotoinen peltoluonto reunavyöhykkeineen tarjoaa pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueita avomaita elinympäristönään käyttäville eläimille, ja pellot voivat toimia riistapeltoina.