Avoimet viheralueet

  • Tila: Luonnos
  • Päivitetty: 10 maaliskuun, 2023
  • Luotu: 4 lokakuun, 2016

Taajamien viheralueet on jaoteltu kolmeen perustyyppiin eli hoitoluokkaan: rakennetut viheralueet (A), avoimet viheralueet (B) ja Taajamametsät (C), Viheralueluokituksen lähtökohtina ovat alueen luonnonominaisuudet, käyttötarkoitus, laatu- ja kustannustavoitteet sekä viheralueen käyttäjät. Hoitoluokka kuvaa alueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa.
Rakennettuja viheralueita ovat edustusviheralueet (A1), käyttöviheralueet (A2) sekä käyttö- ja suojaviheralueet (A3)
Avoimia viheralueita, hoitoluokka B, ovat maisemapelto (B1), käyttöniitty (B2), maisemaniitty ja laidunalue (B3), avoin niitty ja näkymä (B4) sekä arvoniitty (B5).