Kasvipaletti (vanha)

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 31.8.2017

Kaupunkitilaohjeen kasvillisuusohjeet ovat työn alla syksyllä 2021. Sisältöihin ja rakenteeseen on tulossa päivityksiä.

Kasvillisuus on tärkeä osa kaupunkirakennetta. Helsingin kasvien käyttö on luovaa ja innovatiivista, monilajisuutta suosivaa, ekologisesti ja ilmastollisesti kestävää. Ei luontoa vastaan vaan yhdessä sen kanssa. Helsingin kaupungin viheralueet ovat monipuolisia, kasvilajistoltaan runsaita ja näyttäviä. Kasvien käyttö ankkuroituu lännen ja idän kasvihistoriaan. Omaleimaisuutta tuo perinteinen tunnuslajisto.  Merkittävänä taimien käyttäjänä Helsinki on mukana kehittämässä taimistoalaa Suomessa. Istutettavat taimet ovat ilmastollisesti kestäviä, laadukkaita ja laji- ja lajikeaitoja.

Kasvipaletti koostuu neljästätoista osatekijästä alkaen puista ja päättyen vieraslajeihin. Näitä yhdistelemällä muodostetaan Helsingin omintakeinen ilme. Alla olevat yleiskuvaukset johdattavat aihepiiriin. Tarkemmat määrittelyt ovat kaupunkitilaohjeen kasvillisuuskorteissa.

Kaupunkitilaohjeen kasvipaletin lisäksi kannattaa tutustua Kaupunkikasvioppaaseen http://kaupunkikasviopas.hel.fi/. Kaupunkitilaohje ja Kaupunkikasviopas muodostavat Helsingin julkisen kaupunkitilan suunnittelua ohjaavan parin. Kaupunkitilaohjeen kasvipaletti käsittelee kasvillisuutta kaupunkitilassa, kaupunkikasviopas taas kasvilajistoa.

Sisältö