Huomenlahja

Päivitetty 26/02/2024

> Saarikortit / Huomenlahja

Kallioinen jokamiessaari

Huomenlahja on pieni kallioinen saari lähellä Vuosaaren Uutelaa. Saaressa ei tällä hetkellä ole eikä sinne ole suunniteltu retkeilypalveluita.


Palvelut

Saarikorttien rakenne ja lukuohje

Vesiliikenneyhteydet:

Laiturit: –

*maksulliset laiturit:

Rantautumis- ja kiinnittäytymispaikat:

Sauna:

Keittokatos:

Rakennettu tulipaikka:

Hiiligrilli:

Polttopuuhuolto:

WC/käymälä:

Jätehuolto: – (roskattoman retkeilyn periaate)

Kaivo:

Taukopaikka:

Telttailupaikka:

*maksulliset telttailupaikat:

Opastaulu:

Reitit:

Luontopolku:

Esteettömät palvelut:

Muut palvelut:


Kunnossapidon toimenpiteet ja muutostarpeet

RAKENNUKSET

Rakennusten kunnossapito:

Rakennusten muutostarpeet:


RAKENTEET

Rakenteiden kunnossapito:

Rakenteiden muutostarpeet:


VARUSTEET JA KALUSTEET

Varusteiden ja kalusteiden kunnossapito:

Varusteiden ja kalusteiden muutostarpeet:


PUHTAANAPITO

Puhtaanapidon toimenpiteet:

Puhtaanapidon muutostarpeet:

LUONNONHOITO

Metsien hoito:

Metsien hoidon muutostarpeet:

Niittyjen hoito:

Niittyjen hoidon muutostarpeet: –


KUNNOSSAPIDON ROOLIT

Vastuutaho:

Sisäiset yhteistyötahot:

Muut toimijat:

Käytännön toteutus:


KUSTANNUKSET

Nykyiset kunnossapidon kustannukset:

Arvio muutostarpeiden kustannuksista:

LISÄTIETOA


Maisema ja luonto

Jyrkkäpiirteinen ja kallioinen saari

  • lähes koko saari paljasta kalliota
  • keskiosassa harvaa, pääosin männyistä koostuvaa puustoa
  • toimii hyvin linnuston pesimäsaarena

Arvokas ja poikkeava kallioperä

  • kallioperä on vulkaanistaperäistä kivilajia, tyynylaavaa, minkä vuoksi saari on geologisesti tai geomorfologisesti arvokas kohde
  • eteläpäässä kaksi graniittista siirtolohkaretta ja pienialainen merenrantojen kalliolammikko (NT)

Tulevaisuus

Kallioinen Huomenlahja ei ole otollinen saari vilkkaaseen virkistystoimintaan jyrkkyytensä vuoksi. Saareen ei esitetä mitään virkistyspalveluja. Luonnonhoidon kehittämisen osalta saaressa ei ole hoidon tarvetta.

Suhteellisen vaikeasta rantautumisesta huolimatta saaren kallioalueet ovat paikoin voimakkaasti kuluneita ja laajemmin kohtalaisesti kuluneita.