Läntinen Neitsytsaari

Päivitetty 26/02/2024

> Saarikortit / Läntinen Neitsytsaari

Vuosaaren lähistöllä sijaitseva huvila- ja retkisaari

Läntinen Neitsytsaari sijaitsee lähellä Vuosaarta ja on helppo saavuttaa meloen tai soutuveneellä soutaen. Hienot silokalliot ja avarat näkymät kutsuvat retkeilyyn ja virkistäytymiseen. Saareen on vedetty vesijohto monista muista alueen saarista poiketen. Saaren huvilasaarelle ominainen luonto kestää hyvin myös virkistyskäyttöä.

Itäinen Neitsytsaari on yksityisessä omistuksessa. Sen eteläpuolella sijaitsevat kaksi kallioluotoa muodostavat Neitsytsaarten lintuluotojen luonnonsuojelualueen.


Palvelut

Saarikorttien rakenne ja lukuohje

Vesiliikenneyhteydet:

Laiturit : Kaksi laituria, vuokralaisen omat laiturit suljettuun käyttöön.

*maksulliset laiturit:

Rantautumis- ja kiinnittäytymispaikat: Yleiset rantautumispaikat sijaitsevat saaren lounaislaidalla, jossa on veneenkiinnitysrenkaita kalliossa. Saaressa on myös hyviä rantautumispaikkoja melojille.

Sauna: Kyllä

Keittokatos: Kyllä. (mutta ei polttopuuhuoltoa: omat polttopuut mukaan)

Rakennettu tulipaikka:

Hiiligrilli:

Polttopuuhuolto:

WC/käymälä: Ulkokäymälät keittokatoksen vieressä sekä saaren pohjoispuolella

Jätehuolto: – (roskattoman retkeilyn periaate)

Kaivo: Vesijohto rakennukseen.

Taukopaikka:

Telttailupaikka:

*maksulliset telttailupaikat:

Opastaulu: On

Reitit:

Luontopolku:

Esteettömät palvelut:

Muut palvelut: Saari kuuluu vesihuollon piiriin.Kunnossapidon toimenpiteet ja muutostarpeet

RAKENNUKSET

Rakennusten kunnossapito: Huvila ja sauna, puuvaja, ulkokäymälä vuokrattu. Toinen ulkokäymälä saaren eteläosassa on kaupungin ylläpitämä ja yleisessä käytössä.

Rakennusten muutostarpeet:


RAKENTEET

Rakenteiden kunnossapito: Keittokatos.

Rakenteiden muutostarpeet:


VARUSTEET JA KALUSTEET

Varusteiden ja kalusteiden kunnossapito:

Varusteiden ja kalusteiden muutostarpeet: Uusia pöytäpenkkiryhmiä ja penkkejä.


PUHTAANAPITO

Puhtaanapidon toimenpiteet:

Puhtaanapidon muutostarpeet:

LUONNONHOITO

Metsien hoito:

Metsien hoidon muutostarpeet:

Niittyjen hoito: Saaressa on kurtturuusuesiintymiä kahdella rannalla. Saaren kurtturuusujen torjunta käynnistetään mahdollisimman pian, erityisesti kaakkoisella rantaniityllä. Torjuntaa jatketaan vuosittain, kunnes esiintymät on hävitetty.

Niittyjen hoidon muutostarpeet:


KUNNOSSAPIDON ROOLIT

Vastuutaho: KUVA Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Merellinen yksikkö, Muut merelliset palvelut tiimi.

Sisäiset yhteistyötahot:

Muut toimijat:

Käytännön toteutus:


KUSTANNUKSET

Nykyiset kunnossapidon kustannukset:

Arvio muutostarpeiden kustannuksista:

LISÄTIETOA 


Maisema ja luonto

Osa pientä saariryhmää

 • saariryhmään kuuluu Läntisen Neitsytsaaren lisäksi yksityisomisteinen Itäinen Neitsytsaari sekä kaksi matalaa, kallioista luotoa
 • luonnonsuojelualueeseen kuuluvilla luodoilla monipuolista ja runsasta pesimälinnustoa

Pitkänomainen saari vaihtelevalla maastolla

 • pohjoisosassa jyrkkiä kalliorantoja ja kalliomännikköjä, joissa kalliojäkäliköt säilyneet kohtalaisen hyvin
 • eteläosissa laakeita silokalliorantoja ja avoimia näkymiä itäiseen saaristoon
 • itärannan kivikkoiset niittyrannat merkitty silmälläpidettäväksi luontotyypiksi (NT)
 • pääpuulaji mänty
 • kaakkois- ja länsirannalla tavattu kurtturuusua

Historia

Läntisellä Neitsytsaarella ei tiettävästi ole ollut asutusta ennen 1920-lukua. Saaren keskiosassa oleva huvila rakennutettiin vuoden 1925 jälkeen. Huvilan pihapiirissä on jälkiä huvilakulttuurista: laajoja syreeni-istutuksia ja jonkin verran perennoja, lisäksi saaressa on myös kivillä pengerrettyjä vanhoja polkuja.

Helsingin kaupunki osti saaren vuonna 1985.


Tulevaisuus

Läntinen Neitsytsaari on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoima retkeilysaari. Saaressa on hyviä rantautumispaikkoja melojille. Jo nykyisellään saari toimii mainiosti päiväretkikohteena.

Kesällä 2019 saarelle oli ensimmäistä kertaa mahdollista päästä myös kaupunkisoutuveneellä Vuosaaren Aurinkolahdesta.

Saaren saavutettavuuden parantuessa on tärkeää kiinnittää huomiota myös kulunohjaukseen


Saavutettavuuden kehittäminen

 • Kiireisimpänä toimenpiteenä saareen tarvittaisiin yleiseen virkistyskäyttöön soveltuva retkeilylaituri.
 • Mikäli saarelle tulee virkistyspalveluja, saareen voisi olla myös kutsuvenetyyppinen vesiliikenneyhteys Vuosaaresta.

Potentiaaliset kehityskohteet

 • Yksityisaluekyltit ja laiturien rantautumisen kieltävät merkit eivät tue saaren käyttöä yleisenä virkistysalueena, vaan viestivät tulijoille saaren rajoitetusta käytöstä, vaikka kyseessä on kaupungin omistama retkisaari.
 • Uutta vuokrasopimusta laadittaessa tulee ottaa huomioon saaren yleinen virkistyskäyttö, ja määritellä ja osoittaa vuokra-alueen rajaus selvästi. Vuokrauksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuuksia avata rakennuksia ja laitureita julkisempaan käyttöön. Vanhassa huvilassa voisi toimia esimerkiksi kahvila-ravintola ja sauna voisi toimia tilaussaunaperiaatteella.
 • Tällä hetkellä saariryhmästä vain Itäinen Neitsytsaari on sähköverkon piirissä. Sähköverkon ulottamista Läntiseen Neitsytsaareen tulisi tutkia, sillä tämä tukisi saaren soveltuvuutta palveluille.

Lähteet ja lisätiedot

 • Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma 2021-2030. (pdf)
 • Strang, J. 2016: Saaristounelmia Helsingissä – Vartiosaaren ja Helsingin itäsaariston pienten saarten historia. Antiikki-Kirja, Helsinki