Erilliset jalankulku- ja pyörätiet katualueella

  • Päivitetty: 10.3.2023
  • Julkaistu: 18.5.2016

Jalankulku- ja pyörätie katsotaan erilliseksi katuympäristöstä, kun sen välittömässä läheisyydessä ei ole joko samansuuntaista ajorataa tai jalankulku- ja pyörätien ja samansuuntaisen ajoradan välissä on selkeä tilallinen erottelu. Pyörätien pintamateriaali on asfaltti. Punaisen korostusvärin käyttö on ohjeistettu pyöräliikenne.fi -ohjeessa.