Suojatiet

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 18.5.2016

Suojatie on jalankulkijoiden käytettäväksi ajoradan, pyörätien tai raitiotien ylittämiseen tarkoitettu, liikennemerkillä tai tiemerkinnöin osoitettu tien osa.
Suojatie tehdään mahdollisimman lyhyeksi kohtisuoraan ajoväylän yli ja vähintään väylän levyiseksi. Suojatiehen ja joissakin tapauksissa pyörätien jatkeeseen yhdistettyjä hidastimia ovat korotetut suojatiet, ajoradan kavennukset ja saarekkeet.