Laadi uutta sisältöä kaupunkitilaohjeeseen

  • Päivitetty: 26 huhtikuun, 2021
  • Luotu: 28 toukokuun, 2019

Onko sinulla tiedossa Helsingin kaupungin julkiseen ulkotilaan liittyvä ohje tai tyyppipiirustus, jota ei vielä löydy Kaupunkitilaohjeen sivuilta? Tallenna ohje tai tyyppipiirustus organisaatiosi sivustolle tai arkistoon paikkaan, josta se on kaikkien saatavilla. Laadi ohjeestasi ohjekortti tänne kaupunkitilaohjeeseen. Ohjekortti on tiivistelmä, jossa kerrotaan uuden ohjeen tarkoitus ja sen ydinsisältö lyhyenä tekstinä ja mahdollisesti kuvilla täydennettynä.
Tuo tietosi kaikille seuraten näitä 1 – 2 – 3 – 4 vaiheita: