Laadi uutta sisältöä kaupunkitilaohjeeseen

  • Päivitetty: 10 maaliskuun, 2023
  • Luotu: 28 toukokuun, 2019

Onko sinulla tiedossa Helsingin kaupungin julkiseen ulkotilaan liittyvä ohje tai tyyppipiirustus, jota ei vielä löydy Kaupunkitilaohjeen sivuilta? Laadi ohjeestasi ohjekortti tänne kaupunkitilaohjeeseen. Ohjekortti on tiivistelmä, jossa kerrotaan uuden ohjeen tarkoitus ja sen ydinsisältö lyhyenä tekstinä ja mahdollisesti kuvilla täydennettynä. Ohjekortti on tiivistelmä ohjeen sisällöstä. Ohjekortteja on havainnollistettu piirroksin sekä valokuvin toteutuneista kohteista. Ohjekortissa on lisäksi tieto kaikista muista aiheeseen liittyvistä ohjeista. Alkuperäinen laaja ohje ja mahdolliset tyyppikuvat löytyvät Ohjeita suunnittelijoille -sivustolta.
Tuo tietosi kaikille seuraten näitä 1 – 2 – 3 – 4 vaiheita: