Luo uusi ohjekortti

  • Päivitetty: 8.5.2024
  • Julkaistu: 28.5.2019

Kaupunkitilaohjeeseen on koottu tieto Helsingin julkisen kaupunkitilan ohjeista. Kaupunkitilaohje on kokoelma ohjekortteja, jotka ovat tiivistelmiä laajempien ohjeiden tai tyyppipiirustusten sisällöistä. Alkuperäinen laaja ohje tulee olla tallennettuna kaupungin muille sivustoille, kuten Ohjeita suunnittelijoille -sivustolle.

Ohjekortti on tiivistelmä, jossa kerrotaan ohjeen ydinsisältö lyhyenä tekstinä. Sisällön havainnollistamiseksi on hyvä liittää mukaan piirroksia tai valokuvia. Tekstin ja kuvien suositeltava yhteispituus on maksimissaan kolme A4 sivua.
Ohjekorttiin lisätään linkit Kaupunkitilaohjeen kortteihin, jotka liittyvät uuden kortin aiheeseen. Muihin lisätietodokumentteihin viitataan kirjoittamalla dokumentin tiedot niille varattuun kohtaan. Sivuston ulkopuolisiin internetsivuihin ei voi viitata linkillä, sillä niiden toimivuus on riski sivustojen päivittyessä.

Laadi ohjeestasi tiivistelmäkortti Kaupunkitilaohjeeseen näiden helppojen ohjeiden mukaisesti:

Sisältö

TEE NÄIN

Klikkaa linkkiä ”Uuden kortin mallipohja” ja tallenna tiedosto koneellesi. Tiedosto on Word-muodossa.


Täytä korttiin tiedot pohjan ohjeiden mukaisesti. Tekstin ja kuvien suositeltava yhteispituus on maksimissaan kolme A4 sivua.


Lähetä korttiehdotus ja käytettävät kuvat alkuperäisinä osoitteeseen info@kaupunkitilaohje.hel.fi.

Kirjoita sähköpostin aihe –kenttään:

Uusi kortti,  ”kortin nimi”

Sähköpostin maksimikoko on 8  MB.


Jos kortti on kelvollinen ohjeeksi tai tyyppipiirustukseksi, se viedään Kaupunkitilaohjeen sivulle muutaman viikon kuluessa. Luonnos lähetään sinulle hyväksyttäväksi ennen julkaisua.