kaupunkitilaohje haku

Suosittelemme käyttämään modernia verkkoselainta.

Kortteja yhteensä 243 kappaletta.

Helsinki-ilmeen muodostajat 8

Helsingin julkisen kaupunkitilan ilme on eri aikakausien, toimintojen ja toteutuksien aikaansaannos. Ilmettä luovat vahvasti graniitti, vehreys, kalusteiden muodot ja värien kokonaisuus. Helsinki-ilmeen paletteihin on valittu ajan saatossa hyväksi havaitut ratkaisut, jotka luovat tulevaisuudessakin visuaalisesti yhtenäisen ja houkuttelevan, tunnistettavan sekä käytössä kestävän kaupungin. Ilmeessä korostuu yhdenmukainen materiaali- ja värimaailma. Tuotteet toimivat sekä yksittäisenä että kokonaisuuden osana.

Tutustu Helsinki-ilmeen muotoihin, materiaaleihin, kasvillisuuteen ja väreihin sekä historiaan.


The sense of public spaces in Helsinki is a result of different eras, functions and solutions. Granite, lush green spaces, colours and the design and form of street furniture shape the identity of the city. The following palettes consist of solutions that have been proved to function exceptionally well in Helsinki.  These solutions result in a visually consistent, attractive, recognizable and enduring city. The visual identity emphasises a consistent use of materials and colours. The palettes’ products function well both alone and as a part of larger plans.

Get to know the shapes, materials, vegetation, colours and history that define the Sense of Helsinki.

Kaupunkitilat 34
Aluetyypit 5

Aluetyyppi antaa taustatietoa suunnittelulle ja kuvaa suunnitteluratkaisujen vaatimuksia esimerkiksi kulutuskestävyydestä tai laatutasosta. Aluesuunnitteluprosessissa tuotettavat Aluekortit täydentävät aluetyyppiluokittelua paikallisesti.

Kasvillisuus 15

Kaupunkitilaohjeen kasvillisuusohjeet ovat työn alla. Sisältöihin ja rakenteeseen on tulossa päivityksiä vuoden 2021 aikana.

Tähän hakemistoon on koottu kasvillisuutta käsittelevät ohjeet. Kasvillisuuteen liittyviä rakenneratkaisuja on osiossa Tyyppiratkaisut. Viheralueiden kuvauksia on osioissa Aluetyypit ja Kaupunkitilat. Kalusteet ja varusteet –osiossa kuvataan kasvillisuuteen liittyviä varusteita ja Materiaalit ja pinnat- osiossa kasvualustoja ja katteita sekä istutusten rajauksiin käytettäviä materiaalivaihtoehtoja.

Kaupunkikalusteet 100

Helsingin julkisen ulkotilan kalustemallisto tuo kaupunkiin yhtenäisen ja tunnistettavan Helsinki-ilmeen. Ilmettä luovat muotoilu, materiaalit ja pintakäsittelyt sekä väritys. Laadukas kalustevalikoima parantaa kalusteiden hankinnan, käytön sekä ylläpidon tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta.

Kaupunkikalusteet –osio sisältää Helsingin kalusteiden laatumääritykset, kalustemalliston sekä ohjeet kalusteiden sijoittamisesta.

Kaupunkiopastus 4

Kaupunkiopastus koskee julkisessa ulkotilassa olevaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden opastusta, joka ei ole liikennelain piirissä. Opasteiden ilmettä ohjaa Helsingin kaupunkiympäristön visuaalisen ilmeen ohjeistus.

Materiaalit ja pinnat 42

Materiaalit ja pinnat - sivuilla on koottuna eri materiaaleihin liittyvät ohjeet. Materiaaliohjeita täydentää Tyyppiratkaisut -ohjeet, joissa on kuvattu materiaalin käyttötapoja.

Suunnitteluratkaisuilla on merkittävä vaikutus rakennettavan ja ylläpidettävän kaupunkiympäristön ympäristövaikutuksiin. Käytettävillä materiaaleilla ja niiden kestävyydellä on usein suurin vaikutus koko suunnitteluratkaisun elinkaaren aiheuttamiin päästöihin. Materiaalivalintaa ohjaavissa korteissa tuetaan kestävää suunnittelua. Jatkossa tullaan huomioimaan vahvemmin materiaalien koko elinkaaren aiheuttama ympäristökuormitus ja vaihtoehdot sen vähentämiseen.

Kaupunkivalaistus 10

Helsingin ulkovalaistuksen tavoitteena on liikkumisen ja orientoinnin helpottaminen sekä turvallisuuden parantaminen kaupungin julkisilla alueilla. Kaupungin imagoa, elämyksellisyyttä ja vetovoimaa lisätään  valaistuksen avulla. Kaikessa suunnittelussa huomioidaan energiatehokkuus ja esteettömyys. Tarpeettoman valon suuntautumista taivaalle, asuntoihin tai luonnonympäristöön vältetään. Keskeisenä tavoitteena on taata oleskelun ja liikkumisen miellyttävyys ja turvallisuus liikennealueilla sekä puisto- ja virkistysalueilla.

Ohjeiden päivittäminen 2

Huomasitko uuden ohjetarpeen tai päivitystarpeen ohjekortissa? Laita siitä meille tietoa Kaupunkitilaohjeen uudistuskanavalle ja edistetään asiaa yhdessä.

Oletko laatinut ohjeen, jota ei ole vielä linkitetty Kaupunkitilaohjeeseen? Tee siitä uusi sisältö! Alta löydät helpon ohjeen, joka opastaa kohta kohdalta uuden kortin tekemiseksi.

Helsingissä kokeillaan uusia toimintatapoja ja ratkaisuja. Usea kokeilu on tuottanut hyvää tulosta ja niiden pohjalta on laadittu uusia ohjeita. Tutustu aiheeseen tarkemmin alla.